text.skipToContent text.skipToNavigation


BRA FÖR VÅR PLANET

När du väljer en BioPak-förpackning väljer du även en ljusare framtid för vår planet. Vi tillhandahåller ett brett sortiment tillverkat av återvinningsbara, kompostcertifierade och FSC™-certifierade material. De sänker ditt koldioxidavtryck och minskar din användning av fossilbaserad plast jämfört med konventionella alternativ. De visar dessutom vägen mot en mer socialt ansvarsfullt värld.
GENOMTÄNKTA MATERIAL

Vi använder endast material av ansvarsfullt ursprung och med hög kvalitet. Det ger oss möjlighet att säkerställa en smidig och pålitlig upplevelse för såväl arbetare som kunder samtidigt som miljöpåverkan minimeras.

rsz_gettyimages-182159812.jpg
rsz_gettyimages-535003198.jpg
rsz_1gettyimages-1173733640.jpg
rpet.png
rsz_gettyimages-973555096.jpg
rsz-gettyimages-150672722.jpeg

FIBRER FRÅN SOCKERRÖR (BAGASSE)1/6

Komposterbara fibrer från sockerrör är ett utmärkt exempel på en kreativ resursanvändning. Materialet är en naturlig biprodukt från sockerproduktion: sockerrörens strån.

 • Bryts snabbt ned biologiskt under kontrollerade komposteringsförhållanden • Komposteringen omvandlar materialet till jord på bara några veckor
 • Anpassat för industriell kompostering
 • Kan beroende på lokala regler eventuellt sorteras som livsmedelsavfall • Tillgänglig certifiering: EN13432

Efter användning: materialet kan sorteras tillsammans med avfall för industriell kompostering eller kartong för återvinning. Lokala avfallsregler måste följas. Kontakta lokala återvinnings- och avfallshanteringsföretag för att få mer information.

KARTONG/PAPPER2/6

De flesta av våra kartong- och pappersprodukter är tillverkade av FSCTM-certifierad fiber. De är ofta godkända för antingen kompostering eller återvinning som pappersmassa om de inte är förorenade av mat.

Lokala avfallsregler måste följas. Check with your local waste handlers.

TRÄ/BAMBU3/6

En förnybar resurs. Vi använder FSC-certifierat björkträ och bambu vid tillverkningen av våra produkter. Dessa material utgör det självklara valet för produkter som bestick, där styrka och hållbarhet är viktiga egenskaper.

Visste du att bambu absorberar fem gånger så mycket koldioxid och producerar 35 procent mer syre än andra växter som upptar samma yta?

Local waste regulations need to be followed. Check with your local waste handlers.

ÅTERVUNNEN PET (RPET)4/6

RPET är tillverkad av återvunna plastflaskor som annars skulle hamna på avfallsdeponier eller användas som bränsle.

 • RPET har vanligtvis 50 procent lägre koldioxidavtryck än jungfruplast
 • RPET-produkterna från BioPak innehåller upp till 100 procent återvunnen PET
 • Den RPET vi använder testas regelbundet för att säkerställa att den uppfyller reglerna för livsmedelssäkerhet
 • Leveranskedjan är fullständigt dokumenterad
 • Använda RPET-produkter kan återvinnas som standardplast

Lokala avfallsregler måste följas. Check with your local waste handlers.

PLA/CPLA5/6

De komposterbara växtbaserade bioplasterna PLA och CPLA tillverkas av ett förnybart material som annars skulle gå till spillo: fermenterbar majsstärkelse.

 • Bioplaster som PLA och CPLA ger samhället en möjlighet att minska beroendet av fossila bränslen
 • CPLA är kemiskt identisk med PLA. Skillnaden är att den är kristalliserad, vilket gör den starkare och mer motståndskraftig mot högre temperaturer
 • Det innebär att CPLA tål temperaturer upp till +70 °C medan PLA tål upp till +50 °C
 • Efter användningen kan produkter tillverkade av PLA och CPLA, beroende på lokala regler, sorteras tillsammans med matavfall för industriell kompostering eller återvinnas som bioplast

Lokala avfallsregler måste följas. Check with your local waste handlers.

GRÄSPAPPER6/6

Gräspapper är återvinningsbart och extremt resurseffektivt. Gräs finns naturligt tillgängligt i överflöd, skördas lokalt och tar inte viktigt utrymme från de resurser som används för djurfoder.

 • Återvinningsbart, komposterbart och godkänt avseende hudtolerans
 • Energieffektivt att producera: endast 2 liter vatten krävs för att producera ett ton gräsfiberråmaterial
 • Produktionen av gräspapper kräver ingen kemisk behandling
 • Efter användningen kan gräspapper sorteras tillsammans med papper för återvinning

Lokala avfallsregler måste följas. Check with your local waste handlers.


MILJÖMÄRKNINGAR

Vårt hållbarhetsprogram Blue Mission inspirerar oss vid Duni-koncernen att arbeta hårt för att minimera den miljöpåverkan vår verksamhet ger upphov till. Det är viktigt för oss att våra produkter tillverkas och används med respekt för naturen. Vi strävar efter att använda miljömärkningar från tredje part där detta är möjligt.

OK Compost + Seedling.jpg

OK COMPOST INDUSTRIAL/SEEDLING

OK Compost INDUSTRIAL-märkningen och Seedling-märkningen anger att produkten är anpassad för industriell kompostering och uppfyller de stränga kraven i den europeiska standarden EN 13432
OK Compost Home + DIN.jpg

OK COMPOST HOME/DIN-GEPRÜFT HOME COMPOSTABLE

OK Compost HOME-märkningen och DIN-Geprüft Home Compostable-märkningen anger att produkten är anpassad för kompostering i hemmet, och kan komposteras i en vanlig trädgårdskompost.
FSC_Forest for all Forever.jpg

THE FOREST STEWARDSHIP COUNCIL™ (FSC)

Duni har tilldelats FSC™-certifieringen FSC-C014985, vilket betyder att den övervägande delen av våra tissuebaserade produkter är tillverkad av träfiber från ansvarsfullt förvaltade och FSC-certifierade skogar.
Nordic Ecolabel.jpg

DEN NORDISKA MILJÖMÄRKNINGEN SVANEN

Den nordiska miljömärkningen Svanen har som mål att minska miljöpåverkan från produktionen och konsumtionen av varor, genom att ställa upp strikta krav i alla relevanta faser av en produkts livscykel.
HAR DU FRÅGOR VI KAN HJÄLPA DIG MED?

Vi vill gärna höra av dig. Vårt team är alltid redo att ge dig råd om våra produkter och var du kan köpa dem. Och om du vill få en produktpresentation ordnar vi gärna det också.

Kontakta oss