text.skipToContent text.skipToNavigation

SEKRETESSPOLICY

Duni har som mål att skydda sekretessen hos enskilda personer som besöker företagets webbplatser. Alla personer vars personuppgifter behandlas av Duni ska alltid kunna vara säkra på att deras personliga integritet respekteras och att deras personuppgifter behandlas med tillbörlig försiktighet. Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats eller fyller i formulär. Det är dock möjligt att besöka vår webbplats anonymt. Duni är ensam ägare till den information som samlas in på denna webbplats, och vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part utanför vår organisation om detta inte är nödvändigt för att tillgodose din begäran.

Personligt identifierande information som samlas in från webbplatsen inbegriper:

 • Namn
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • företagsnamn
 • adress

Personuppgifterna som du uppger behandlas i syfte att:

 • erbjuda dig den information och de tjänster du begär
 • anpassa din upplevelse på vår webbplats
 • handlägga transaktioner
 • förbättra vår webbplats
 • förbättra vår kundservice
 • bedriva marknadsföring som du har gett ditt medgivande till. 

Duni kan komma att lämna ut ditt namn, din e-postadress och/eller din postadress till tredje part, såsom partner eller distributörer av våra produkter, i syfte att tillgodose din begäran. De tillhandahåller dig, för vår räkning, den information eller de produkter du har visat intresse för. 

Du som enskild person har följande grundläggande rättigheter till de uppgifter som registreras av Duni:

 • komma och åt läsa dina uppgifter
 • begära rättelse eller radering av dina uppgifter
 • invända mot vår användning av dina uppgifter
 • ställa frågor som rör vår användning av dina uppgifter

Rättigheterna ovan gäller om de inte står i konflikt med lagar eller andra legitima grunder som Duni har att behandla personuppgifterna.

Duni vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter. När du skickar in känslig information via webbplatsen skyddas uppgifterna både online och offline. Vi använder kryptering för att skydda känslig information som överförs online, men vi skyddar även dina uppgifter offline. Åtkomst till personligt identifierande information ges endast till anställda som behöver tillgång till informationen för att utföra en viss arbetsuppgift. Datorer och servrar där vi lagrar personligt identifierande information är placerade i en säker miljö.

Vi använder cookies på denna webbplats. En cookie är ett kodavsnitt som lagras på webbplatsbesökarnas hårddisk för att förbättra deras åtkomst till webbplatsen och identifiera återkommande besökare. När vi använder cookies för att identifiera dig behöver du exempelvis inte logga in med lösenord mer än en gång, vilket gör det enklare för dig att använda vår webbplats.

Cookies gör det även möjligt för oss att registrera våra användares intressen för marknadsföringsändamål och för att förbättra upplevelsen på vår webbplats. Användningen av cookies är inte på något sätt kopplad till personligt identifierande information på vår webbplats.

Cookie details

Om du vill granska och uppdatera dina personuppgifter för att kontrollera att de är korrekta kan du kontakta oss på gdpr@duni.com.

För övriga frågor gällande personuppgifter och vår sekretesspolicy kan du kontakta oss på gdpr@duni.com.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER I FORMULÄR

Hur ofta skickar ni nyhetsbrev och vad innehåller de?
Frekvensen varierar beroende på affärsområde och marknad. Syftet är att skicka relevant information och erbjudanden.

Vilken information samlar ni in?
För nyhetsbrevet behövs bara e-postadressen. För prover behöver vi ditt namn och din adress.

Används denna information i något annat syfte?
Nej.

Hur länge behåller ni den information ni samlar in?
För nyhetsbrevet behålls e-postadressen till du avslutar prenumerationen.
För prover sparas dina data tills provet har skickats till dig.

Delar ni personuppgifter som ni samlar in till nyhetsbrevet och prover med tredje part?
Nej.

Hur kan jag ta bort mina personuppgifter?
De tas bort när du avslutar prenumerationen på nyhetsbrevet. Du kan också skicka e-post till gdpr@duni.com

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER I DUNI VISUALISER-APPEN

Duni levererar innovativa dukningskoncept och kreativa förpacknings- och takeawaylösningar till både företagskunder och privatkunder. Allt vi erbjuder har utformats för att skapa GOODFOODMOOD® och är resultatet av årtionden av specialisering när det gäller material och design.

När du är kund, medarbetare eller affärspartner till Duni handlar Dunis målsättningar om dig. Därför är det viktigt att vi får lära känna dig.

Ett sätt att göra det på är att samla in användarinformation. Om du läser det här är du säkert nyfiken på vilken information vi samlar in och hur vi använder den. Läs vidare, så får du veta mer.

Utan din information skulle vårt jobb vara mycket svårare. Så tack för att du delar med dig! Vi hoppas att vi kan återgälda dig genom att göra din GOODFOODMOOD®-upplevelse bättre.

1. Så här respekterar vi din integritet

Vår strategi på Duni är att vara så öppna och transparenta som möjligt med hur vi samlar in och använder din information.

Till att börja med berättar vi exakt vilken information vi samlar in och varför. Du kan läsa mer om det i nästa avsnitt. 

Sedan berättar vi vad vi gör med informationen. Vem delar vi informationen med? Vad gör de med den? Det kan du läsa mer om i avsnitt 3.

För det tredje berättar vi hur vi skyddar informationen och hur länge vi sparar den. Läs mer om det i avsnitt 4 och 5.

Slutligen informerar vi om dina rättigheter, till exempel vem du ska kontakta om du har frågor och liknande. Läs mer om det i avsnitt 6 och 7.

2. Vilken information samlar vi in och varför?

Vi vill att du ska få en fantastisk Duni-upplevelse! Därför samlar vi in olika slags information om vad du gör i Duni Visualiser-appen.

Typ av information:

Foto

När du skapar en produktbegäran tas ett foto med de produkter du beställt. Vi sparar bilden för behandling, för att identifiera och ge dig rätt produktinformation från Dunis produktsortiment. När behandlingen är klar tas bilden bort, och används inte i marknadsföringssyfte. Inga personuppgifter samlas heller in.

Användningsdata

Vi samlar in information som inte kan knytas till dig om hur du interagerar med appen, och denna information används internt i utvecklingssyfte.

Namn och e-postadress

När du kontaktar oss med frågor eller feedback, eller för att rapportera ett problem
sparar vi ditt namn och din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.

Annan (personlig) information

Andra data som behandlas i appen, t.ex. information (däribland eventuella personuppgifter) som är inbäddad i ett foto. Vi rekommenderar att du begränsar mängden personligt identifierande information i fotot. Duni åtar sig inget ansvar för personlig information i foton, men följer naturligtvis all gällande lagstiftning vad gäller behandlingen av sådan information.

Vi behandlar den här personliga informationen för att du ska kunna använda vår app, förbättra appens funktioner och hjälpa dig om du har frågor eller kontaktar oss av någon annan anledning.

3. Vem delar vi din information med? 

Vi säljer och utbyter inte information till/med tredje part, men vi delar den med andra som kan hjälpa oss att uppnå Dunis mål. Detta kan avse andra företag i Duni-koncernen, tjänsteleverantörer eller affärspartner. Vi arbetar alla för att skydda informationen och se till att den är säker, och vi har lika höga krav på andra parter som på oss själva.

4. Så här skyddar vi din personliga information

Duni har som mål att skydda integriteten hos enskilda personer som använder den här tjänsten. Alla personer vars personuppgifter behandlas av Duni ska alltid kunna vara säkra på att deras personliga integritet respekteras och att deras personuppgifter behandlas med tillbörlig försiktighet.

Personuppgifterna som du uppger kan behandlas i syfte att:

 • erbjuda dig den information och de tjänster du begär
 • anpassa din upplevelse på vår webbplats
 • handlägga transaktioner
 • förbättra våra tjänster
 • förbättra vår kundservice

Duni kan komma att lämna ut ditt namn och din e-postadress till tredje part, till exempel en partner eller distributör av våra produkter, i syfte att tillgodose din begäran. De tillhandahåller dig, för vår räkning, den information eller de produkter du har visat intresse för. 

Duni vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter. När du skickar in information via tjänsten skyddas uppgifterna både online och offline. Vi använder kryptering för att skydda känslig information som överförs online, men vi skyddar även dina uppgifter offline. Åtkomst till personligt identifierande information ges endast till anställda som behöver tillgång till informationen för att utföra en viss arbetsuppgift. Datorer och servrar där vi lagrar personligt identifierande information är placerade i en säker miljö.

5. Så här länge sparar vi din personliga information

Vi lagrar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Bilder som används för behandling lagras inte. Vad gäller våra kunders supportfrågor, namn och e-postadresser sparas dessa inte längre än ett år efter det senaste kontakttillfället.

Vi kan spara information längre än vad som anges ovan om detta är nödvändigt på grund av lagstadgade krav.

6. Dina rättigheter 

Du har många rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Läs mer om dem här

Du som enskild person har, till de uppgifter som behandlas av Duni, grundläggande rätt att:

 • komma och åt läsa dina uppgifter
 • begära rättelse eller radering av dina uppgifter
 • invända mot vår användning av dina uppgifter
 • ställa frågor som rör vår användning av dina uppgifter
 • ta emot personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsningsbart format 

Rättigheterna ovan gäller om de inte står i konflikt med lagar eller andra legitima grunder som Duni har att behandla personuppgifterna. 

Om du vill utöva dem eller veta mer är du välkommen att kontakta oss! Kontaktuppgifter hittar du i slutet av den här policyn.

Om du inte känner dig nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

7. Vem ska du kontakta?

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller tillämpning av den får du mer än gärna kontakta oss. Du kan kontakta oss på: gdpr@duni.com