text.skipToContent text.skipToNavigation

Varje steg längs vägen

A forest
Wood
Green napkin pocket on a table
A road among the green fields
Goodfoodmood

SKOGSBRUK1/5

94 % av råvarorna till Dunis dukar och servetter är FSC®-certifierade träfiber från skogsbruk som satsar på miljömässig hållbarhet, socialt ansvar och ekonomisk bärkraft.

PAPPERSBRUK2/5

Rexcells pappersbruk i Skåpafors förädlar träfiber i pappersmaskiner till stora pappersrullar. 2021 var vi världens första företag inom pappersindustrin att använda fossilfri propangas vid papperstillverkning! Häftigt, va?

KONVERTERING3/5

Vid konvertering skärs, pressas, präglas och viks papperet från jumborullar till färdiga servetter och bordsdukar. Vi använder enbart förnybar el på våra produktionsanläggningar i Europa!

DISTRIBUTION4/5

Duni säljer majoriteten av sina produkter via olika distributörer och återförsäljare. Vi utför pilottester av HVO-diesel för våra kundleveranser i Danmark. Övergången till HVO-diesel bidrar till 88 % lägre koldioxidutsläpp jämfört med vanliga diesellastbilar!

KUNDER 5/5

Dunis produkter säljs till både yrkeskunder inom HoReCa-segmentet och till privatkunder via livsmedelsaffärer och butiker. Köpare är alla som vill skapa hållbara tillfällen med goodfoodmood.


””Framtiden kommer att handla om att uppnå noll.
Noll fossila material.
Noll klimatpåverkan.
Noll slöseri med resurser.””


Hållbarhetsrapport

LÄS NU

VÅRA CERTIFIERINGAR

OK Compost Industrial logo
OK Compost Home logo
FSC logo
RAL logo
Nordic Swan logo

OK Compost Industrial1/5

OK Compost-märkningen, som utfärdas av certifieringsorganet TÜV Austria, anger att produkten är anpassad för industriell kompostering och uppfyller de stränga kraven i den europeiska standarden EN 13432.

OK Compost Home2/5

Produkter med den här märkningen från certifieringsorganet TÜV Austria kan komposteras i hemmet. De kan t.ex. läggas i en trägårdskompost. Det beror på att de kan komposteras vid lägre temperaturer jämfört med industriell kompostering.

The forest stewardship council® (FSC)3/5

Duni är FSC®-certifierat (FSC-C014985), vilket innebär att huvuddelen av våra mjukpappersbaserade produkter är tillverkade av träfibrer från ansvarsfullt skötta FSC®-certifierade skogar.

RAL4/5

Garanterar minsta möjliga halt av luftföroreningar, vekar av hög kvalitet, god formbeständighet, inga förorenade råvaror, tillförlitlighet och säkerhet. Godkända av European Quality Association for Candles.

Nordic Swan Ecolabel5/5

Den nordiska Svanen-märkningen är en av världens mest kända miljömärkningar. Den garanterar att produkterna uppfyller stränga miljö- och klimatkriterier.